Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Driftspec AB

"Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, underhåll samt nybyggnation av el-, VVS-, ventilation-, styr och regler arbeten, fastighetsunderhåll, driftuppdrag såsom tillsyn och skötsel av fastighet. Bedriva konsultverksamhet inom fastighetstekniska frågor, bedriva systematiskt brandskyddsarbete, ävensom driva annan därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastighetsmäklare - Konsult - Nybyggnation - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556897-3951
Företagsform: Aktiebolag