Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Årsta

Alf Kindblom AB
Org.nr: 556909-1373
Konsultation inom Ventilation och VVS
Canel & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556986-0231
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom el- och larminstallationer, styr- och reglerteknik inom värme och ventilation, VVS-service, fastighetsservice, renovering och ombyggnationer av fastigheter, målning, städning sa ...
Driftspec AB
Org.nr: 556897-3951
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, underhåll samt nybyggnation av el-, VVS-, ventilation-, styr och regler arbeten, fastighetsunderhåll, driftuppdrag såsom tillsyn och skötsel av fastighet. Bedriva konsultverks ...
Perpetuellen AB
Org.nr: 556177-7581
Bolaget skall idka handel med varor och tjänster inom vvs-, värme-, kyla-, ventilation- och energiområdet samt därmed jämförlig verksamhet, äga och förvalta värdepapper, patent jämte därmed likartad lös egendom.
Sanivent Svea HB
Org.nr: 969772-2818
Företaget är tänkt att ägna sig åt serviceuppdrag inom ventilation såsom rengöring av ventilationssystem och fläktar i privatpersoners fastigheter, mätning och inställning av luftflöden samt felsökningav div ventilations ...
Värme Ventilation & Kyla i Stockholm AB
Org.nr: 556593-7249
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom värme-, kyla-, ventilation-, och energiområdet samt handla med varor inom samma bransch och därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta värdepapper, patent samt därmed li ...