Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Årsta

AB Projekt- och Strategikonsult Lg
Org.nr: 556612-1256
Bolaget skall bedriva projektverksamhet inklusive projektledning och -styrning. Analys och rådgivning inom strategi- och managementarbete, verksamhets- och affärsutveckling och mentorarbete inklusive utbildningsverksamhe ...
Agila Project Management AB
Org.nr: 556622-4340
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva projektledning och projektering inom utbyggnad av IT-plattformar samt underhåll av fastigheter, företrädesvis hotell och därmed förenlig verksamhet.
Aseka Hiss och Fastighet AB
Org.nr: 556776-9913
Aktiebolaget ska bedriva service, underhåll, ombyggnation samt nyproduktion av hissar. Alla förekommnande arbeten i och utanför en fastighet.
Bokomp AB
Org.nr: 556592-5608
Bolagets verksamhet skall huvudsakligen bestå av service, underhåll och konsultation avseende utrustning och system för avfallshantering och materialåtervinning samt textning- och layoutverksamhet och därmed förenlig ver ...
Bowl-O-Rama AB
Org.nr: 556527-2795
Bolaget skall bedriva uthyrning och underhåll av bowlingbanor jämte därmed förenlig verksamhet.
Byraeus Inredningar och Solskydd AB
Org.nr: 556499-1361
Bolaget skall bedriva persienndetaljist, försäljning av möbler och inredning samt utföra montering, reparationer och underhåll av persienner, markiser och solskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Driftspec AB
Org.nr: 556897-3951
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, underhåll samt nybyggnation av el-, VVS-, ventilation-, styr och regler arbeten, fastighetsunderhåll, driftuppdrag såsom tillsyn och skötsel av fastighet. Bedriva konsultverks ...
FJ Bemanning AB
Org.nr: 556971-9247
Bemanningsföretag inom personaluthyrning gällande renhållning och underhåll av gator och parker samt fastighetsskötsel
M.E. Solutions AB
Org.nr: 556791-4170
Försäljning, installation, service och underhåll av system och tekniska lösningar avseende att förbättra miljö och reducera energiåtgång ombord i fartyg. Företaget kan äga, förvalta fast egendom och handla med värdepappe ...
Maintpartner AB
Org.nr: 556351-4818
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda effektivt drift och underhåll samt förnyelse av industriell infrastruktur för produktion och distribution av energi och media, samt underhåll av andra industri ...
Monsson Nordic AB
Org.nr: 556968-6842
Bolaget skall utföra byggnation, drift och underhåll på energiproducerande anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Netelite AB
Org.nr: 556602-2462
Bolaget skall arbeta med att vara datakonsult inom service och underhåll av system (hårdvara och mjukvara), förvaltning och samordning av teknisk infrastruktur och tekniska plattformar, sköta och samordna kundernas drift ...
Svenska J & J System HB
Org.nr: 969635-8648
Konstruktion, produktion, underhåll, service och konsultverksamhet inom områdena rörsystem, bygg och anläggning, mekaniska komponenter för främst båtar och motorfordon.
Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a.
Org.nr: 716400-1526
Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas eko- nomiska intressen genom att ombesörja underhåll av vägar och gemensamma anläggningar inom föreningens område, att vid behov förvärva mark samt att i övrigt ha ...