Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BalanzEnergy Sweden AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, sälj, produkt- och tjänsteutveckling, kommunikation och marknadsföring samt rådgivning. Bolaget ska också köpa och sälja såväl fast som lös egendom samt förvalta sådan egendom och köpa och sälja värdepapper samt förvalta sådan egendom och i övrigt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kommunikation - Konsult - Marknadsföring - Rådgivning
Org.nr: 556882-0624
Företagsform: Aktiebolag