Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Bromma

13:37 Project Management AB
Org.nr: 556993-8748
Konsultverksamhet inom projektledning, produktion (it, web), marknadsföring och företagsutveckling.
16k Agency AB
Org.nr: 559000-5228
Bolaget skall utföra och sälja reklam, marknadsföring och digitala tjänster och därmed förenlig verksamhet.
2addmore AB
Org.nr: 556926-9086
Bolaget ska bedriva import av livsmedel för vidare försäljning mot företag och konsumentmarknad samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även designa, tillverka och saluföra textilprodukter i huvudsak producerade av ...
A-Katsastus AB
Org.nr: 556856-9833
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva fordonsbesiktning, att tillhandahålla övriga bolag i koncernen tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och ...
A2 Birka AB
Org.nr: 556944-6205
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva tjänster inom tandvård, konsulttjänster inom e-learning, försäljning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Abramis Brama AB
Org.nr: 556981-2521
Bolaget ska bedriva artistisk verksamhet inom musik, inklusive produktion, utgivning och marknadsföring av musik samt PR, reklam, konsultation inom området och därmed förenlig verksamhet.
Active Promotion AB
Org.nr: 556296-2497
Bolaget skall sälja reklam samt bedriva konsultation inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Adios AB
Org.nr: 556449-9092
Bolaget ska utföra konsultationer inom marknadsföring samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Adunato AB
Org.nr: 559028-5127
Bolaget ska bedriva konsulttjänster som rådgivning, utveckling, produktion och uppföljning, samt därmed förenlig verksamhet, inom området kommunikation och marknadsföring i syfte att förbättra företags och organisationer ...
Advinum Holding AB
Org.nr: 556998-3884
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andra aktiebolag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva import, marknadsföring, distribution, utbildning och försäljning av livsmedelsprodukt ...
Advinum import HB
Org.nr: 969677-6252
Inköp, försäljning, import & export av kläder, barnsaker, textiler, presentartiklar, hem och hushållsartiklar, vin, sprit, öl, livsmedel & där tillhörande artiklar samt konsultverksamhet enligt ovanstående specifikation ...
AdzPro Sweden HB
Org.nr: 969749-2271
Erbjuder företag konsulttjänster för online-marknadsföring. Vi erbjuder även tjänster som design och utveckling av hemsidor.
AGH Anders G. Hultman AB
Org.nr: 556710-8237
Aktiebolagets ska vara att informera, marknadsföra och sälja olika lösningar avseende energibesparing samt produkter och tjänster som på ett naturligt sätt hör ihop med detta. Aktiebolaget skall även sälja konsulttjänste ...
Aktiebolaget Demando
Org.nr: 556134-3913
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom finansiering, redovisning, revision, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet, Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, båtar, båttillbehör och fritidsartikla ...
Almlöf Services Consulting AB
Org.nr: 556920-1238
Syfte: Utveckling av bolags tjänsteverksamhet. Erbjudande: Genomförande av förstudier, rådgivning, utveckling och dokumentation, kundstudier, marknadsstudier, marknadsföring, planering, exekvering och analys av evenemang ...
Alviks Strand Kontorshotell AB
Org.nr: 556845-3731
Bolagets verksamhet skall utgöras av kontorshotellverksamhet, konsultativ uppdragsverksamhet inom främst marknadsföring, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Amelie AB
Org.nr: 559030-9570
Konsultverksamhet inom främst ledarskap, utbildning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Andamare AB
Org.nr: 556729-4276
Konsulttjänster inom affärsutveckling, företagsledning, marknadsföring och kapitalanskaffning. Export'Import med Asien av radio- och telekommunikationsutrustning. Förvaltning av aktieinnehav i noterade och onoterade bola ...
AppCore AB
Org.nr: 556601-9039
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet såsom systemplanering, systemanalys, projektledning, systemering, programmering och utbildning för informationsbehandling. Dessutom skall bolaget bedriva marknadsföring och fö ...
Arbos Affärsutveckling AB
Org.nr: 556277-4850
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring och reklam, reklamproduktion, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenliga verksamheter.