Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Bromma

2addmore AB
Org.nr: 556926-9086
Bolaget ska bedriva import av livsmedel för vidare försäljning mot företag och konsumentmarknad samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även designa, tillverka och saluföra textilprodukter i huvudsak producerade av ...
2Soulful AB
Org.nr: 556797-3259
Bolaget skall förvalta aktier och värdepapper samt bedriva konsultationsverksamhet, strategisk rådgivning , affärsutveckling, utredningar, webb- och applikationsutveckling och projektledning företrädesvis inom området vä ...
2Teng AB
Org.nr: 559024-3118
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, PR och affärsutveckling samt direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
360 Travel Group AB
Org.nr: 556871-0320
Aktibolaget ska bedriva resebyrå, drift av golfklubb och konsultbaserad uthyrning av golftränare.
3rd Telecom AB
Org.nr: 556853-2609
Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av konsultarbete såsom utbildning, projektledning och support- och servicetjänst inom IT och telekom, el och byggentreprenader samt köp och försäljning av fast och lös egendom för ...
4 EJD AB
Org.nr: 556600-1383
Bolaget skall bedriva utbildning, rekrytering, bolagsorganisation, administrativa tjänster inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
5D Academy AB
Org.nr: 556216-3450
Bolaget skall bedriva verksamhet inom organisationsutveckling, utbildning, konsultaioner inom verkstadsindustrin samt förvaltning av immateriella rättigheter tillika aktier och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhe ...
A Hospitality AB
Org.nr: 556799-8447
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet innefattande konsultativ verksamhet inom management- området.
A Säkerhetsrådgivare i Järfälla AB
Org.nr: 556609-9098
Bolaget skall bedriva konsult och utbildning inom farligt gods och säkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Aaemeo AB
Org.nr: 556789-0750
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsultation avseende företags organisation, samt att handla med värdepapper.
AB Ankaret Ekonomikonsult
Org.nr: 556803-2329
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning till företag samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Bonavotum Företagsförmedling
Org.nr: 556882-9336
Rådgivning till, och förmedling av, företag och affärsverksamheter, ekonomiska konsultationer, kapitalanskaffning.
AB Cedernaes Communications
Org.nr: 556905-8919
Marknadsförings-, sales- och kommunikationssupport, branding, Sales Promotion (SP), trycksaksproduktion, marknadsanalys, utbildning, management.
AB DIN KOMMUNKONSULT Ingvar Håkansson
Org.nr: 556913-3191
Bolaget ska bedriva interimslösningar som 'ekonomichef controller, ekonomiska analyser och utredningar samt därmed förenlig verksamhet.
AB FoU-tjänster i Stockholm
Org.nr: 556941-1241
Företaget skall bedriva - Forskning och forskningsrelaterade tjänster - Försäljning av frilanstext och relaterade tjänster, med specialisering mot ekonomi och samhällsfrågor - Utredning, med inriktning mot samhällsekonom ...
AB Hans Söderberg & Partners
Org.nr: 556657-3472
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultation inom strategisk företagsledning, affärs- och organisationsutveckling, företrädesvis genom utredning om funktionen av befintlig organisation och struktu ...
AB Nevicon
Org.nr: 556821-7037
Tillhandahållande av konsulttjänster vid implementering av IT stöd med huvudsaklig inriktning mot projektledning vid implementering av standardsystem. Andra typer av konsulttjänster kan förekomma, exempelvis: -Rådgivning ...
AB ProSpeira
Org.nr: 556611-5878
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning, marknadsundersökningar, omvärldsbevakning samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Ragne Consulting
Org.nr: 559000-1946
Bolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom individ-, team-, ledarskap- och verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Ronnie Ramberg & Company
Org.nr: 556548-8623
Föremål för bolagets verksamhet skall vara förvaltning av fastigheter, bygg- och marknadsentreprenad, maskinskrivning, brandskydd, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.