Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Komplett Ekonomitjänst i VGR AB

"Bolaget skall utföra ekonomitjänster som efterfrågas hos företag. Detta innefattar bl a redovisning, bokslut, deklarationer, upprättande av årsredovisningar och koncernredovisningar, rådgivning inom redovisning och skatt, lönehantering samt revision."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556869-3229
Företagsform: Aktiebolag