Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Warensjö & Wågström Konsult AB

"Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning och besiktning inom områden kvalitet, yttre miljö, inomhusmiljö, arbetsmiljö och säkerhet. Bolaget ska därtill också bedriva uthyrning av lös egendom främst båtar, bilar och fiskeutrustning och turist- guidning och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Besiktning - Bilar - Konsult
Org.nr: 556866-2877
Företagsform: Aktiebolag