Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Ekerö

Ksupport Håkansson AB
Org.nr: 556383-7102
Aktiebolaget ska tillhandahålla konsultationer inom redovisning, administration samt konsultationer avseende projektering, utredning, besiktning med mera inom kyla och vvs samt därmed förenlig verksamhet.
Warensjö & Wågström Konsult AB
Org.nr: 556866-2877
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning och besiktning inom områden kvalitet, yttre miljö, inomhusmiljö, arbetsmiljö och säkerhet. Bolaget ska därtill också bedriva uthyrning av lös egendom främst båtar, bilar och ...