Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tönnersjö Plantskola Förvaltning AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med växtmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper och bedriva utarrendering av mark och fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Plantskola
Org.nr: 556862-2061
Företagsform: Aktiebolag