Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Eldsberga

A Mattssons Åkeri AB
Org.nr: 556853-2823
Bolaget ska bedriva åkeri, konsultationer och arbete hänförligen till åkeriverksamhet. Köp, försäljning, uthyrning och förvaltning av fastigheter. Köp, försäljning och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verk ...
Eldsberga Chark AB
Org.nr: 556833-1911
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, import och handel med charkuteriprodukter, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Eldsberga Haga Gård AB
Org.nr: 556852-9837
Bolaget ska bedriva maskinentreprenad inom återvinning och jordbruk, köp, försäljning, förvaltning och uthyrning av fastigheter, köp, försäljning och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Frieds Byrå AB
Org.nr: 556599-7565
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Golvlyftarna i Sverige AB
Org.nr: 559005-8359
Bolaget ska bedriva byggnadstjänster inom grundförstärkningar för fastigheter och infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Tönnersjö Golfbana AB
Org.nr: 556609-9874
Bolaget skall bygga och förvalta golfbanor samt bedriva golf- verksamhet, äga och förvalta byggnader och fastigheter, utöva handel med aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
JK Stenprodukter AB
Org.nr: 556783-4105
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av livsmedel och naturtillgångar, handel med byggnadsvaror samt biobränsle och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt ...
Lydig Holding AB
Org.nr: 556912-5759
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra, förmedla arbete inom verkstadsbranschen, hyra ut maskiner och hyra ut personal samt handel med produkter inom verkstadsbranschen, förvaltning av fastigheter och värdepappe ...
Maskin Companiet i Halmstad AB
Org.nr: 556928-4333
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, inköp och försäljning av maskiner för underhåll av grönytor samt reparation och byggnation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
S/E accessories AB
Org.nr: 556989-4933
Aktieboalget ska bedriva handel med konfektion, accessoarer, reklamartiklar och husgeråd, konsultverksamhet och utbidlning inom ovanstående områden samt förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper jämte därmed ...
Speedcutbox AB
Org.nr: 556839-8894
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, inköp och försäljning av maskiner för underhåll av grönytor samt reparation och byggnation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Spotmarknaden Europa AB
Org.nr: 556760-3765
Bolaget ska bedriva förmedling av lantbruksprodukter via både en direkt och en virtuell spotmarknad. Vidare ska bolaget, under ett eller flera varumärken, bedriva trading - internationell handel av följade typ av produkt ...
Stjernarps Ved AB
Org.nr: 556908-1598
Föremålet för bolagets verksamhet är inköp, vidareförädling och försäljning av bras- och pannved samt kompletterande produkter till vedhantering såsom sågspån, braständare och vedsäckar, äga och förvalta fastigheter samt ...
Swedmast AB
Org.nr: 556958-0466
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av antennplaster och verksamhetslokaler, förvalta, driva och underhålla telecom- anläggninggar och kommersiella fastigheter, bedriva montering av telecomutrustning, mastbyggnation ocg e ...
Travtränare Magnus Dahlén AB
Org.nr: 556986-1114
Föremålet för bolagets verksamhet är travtränarrörelse, uthyrning av fastighet, uthyrning av boxplatser i stallbyggnad, försäljning och inköp av travhästar, uppfödning av travhästar, hovslageri, transporter inom hästbran ...
Tönnersjö Plantskola AB
Org.nr: 556242-5883
Bolaget skall bedriva handel med växtmaterial, köp, försäljning, uthyrning av fastigheter, köp, försäljning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tönnersjö Plantskola Förvaltning AB
Org.nr: 556862-2061
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med växtmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper och bedriva utarrendering av mark och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tönnersjö Trädgård AB
Org.nr: 556474-8225
Bolaget skall bedriva produktion av prydnadsväxter under glas, köp, försäljning av därtill hörande produkter. Köp, försäljning, uthyrning och förvaltning av fastigheter och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig ...
Österblads Entreprenad AB
Org.nr: 556961-7367
Plåt- och smidesarbeten samt ventilationsarbeten vid nybyggnad, ombyggnad och renoveing för privatpersoner och företag. Byggnationer, renoveringar och tillbyggnad av fastigheter och sidobyggnader för privatpersoner och f ...