Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plantskola i Eldsberga

HBet Eldsberga Handelsträdgård, Arne Andersson & Co
Org.nr: 949200-5286
Trädgårdsprodukter.
Tönnersjö Plantskola Förvaltning AB
Org.nr: 556862-2061
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med växtmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper och bedriva utarrendering av mark och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.