Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Salstad Mark AB

"Aktiebolaget ska bedriva markanläggning, grävningsarbeten och transport. Fastighetsskötsel, trädgårdsanläggning, såväl nyläggning som underhåll. Borrning och sprängningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastighetsskötsel - Transport - Trädgårdsanläggning - Underhåll
Org.nr: 556853-6360
Företagsform: Aktiebolag