Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Lidköping

AB Lahti's Tak & Bygg
Org.nr: 556691-7604
Bolaget ska bedriva tak- och byggnadsentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
AG Projektkonsult i Lidköping AB
Org.nr: 556477-0310
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom byggnadsbranschen och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB
Org.nr: 556936-6023
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt bedriva utbildning, utvecklingsarbete, provningar och konsultuppdrag i huvudsak inom akustikbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
AL Oldins AB
Org.nr: 556969-6072
Bolaget skall erbjuda bygg- och anläggningsarbeten, transporter, uthyrning av maskiner och maskinförare samt därmed förenlig verksamhet. I tillägg kan företaget också erbjuda administrativa företagstjänster, såsom t ex b ...
ALINA FASTIGHETS AB
Org.nr: 556448-5166
Bolaget skall köpa, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aneko Bygg AB
Org.nr: 556817-7314
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriverksamhet, uthyrning av byggnadsställningar samt därmed förenlig verksamhet.
AProjKMA byggkonsult i Lidköping AB
Org.nr: 556862-6377
Bolaget ska bedriva arkitektur, design, konstruktion, projektering, projektledning, kavitetsarbete, miljöarbete, arbetsmiljöarbete, säkerhetsarbete, juridik, teknik, energi, utförande, byggledning, produktionsledning, be ...
Artigs Bygg AB
Org.nr: 556090-8542
Bolaget skall driva byggnadsverksahet och därmed sammanhängande verksamhet.
AW Kakel Bygg & Inredning AB
Org.nr: 556658-6896
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva byggnadsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg, Anläggning & Projekteringsaktiebolaget Klockstapeln
Org.nr: 556639-7435
Bolaget ska bedriva bygg, anläggning och projekteringsarbeten, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult KviBe AB
Org.nr: 556922-5187
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggledning samt kontroll och besiktningar inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva verksamhet som kontrollansvarig enligt PBL samt ...
Byggmästargruppen Interfaber AB
Org.nr: 556169-7862
Bolaget skall för aktieägarnas bygg- och entreprenadverksamhet lämna service och träffa centrala inköpsavtal och därmed förenlig verksamhet.
Christian Blomkvist Bygg och Snickeri AB
Org.nr: 556613-9142
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Claes Andersson Bygg i Lidköping AB
Org.nr: 556779-4523
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och handel med värdepapper.
Cupola Stockholm AB
Org.nr: 559019-8338
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster såsom SBA-Systematisk brandskyddsarbete och dokumentation inom detta område, försäljning av skyltar och säkerhetsprodukter bestående av brand- och utrymningsprodukter ...
D Brännehed Bygg & Allservice AB
Org.nr: 556950-1926
Aktiebolagets verksamhet ska innefatta hantverksarbete såsom renovering, målning, plattsättning, golvläggning, rivningsarbeten och elarbeten. Bolaget bedriver även fastighets- och trädgårdsskötsel, mark- och anläggningsa ...
DBS-Teknik AB
Org.nr: 556873-5087
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva dyk-, bygg- och saneringsteknik, däckförsäljning och reprationsverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
E T Montage AB
Org.nr: 556403-3875
Bolaget skall bedriva montage av strängbetong, tillverkning, montering av smidesprodukter för bygg och industriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Eid Mur och Bygg AB
Org.nr: 559027-9617
Byggnation, renovering samt mur och putsarbeten.
Eko Bygg i Skaraborg AB
Org.nr: 556899-0310
Byggnadsverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet.