Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Lidköping

Bytelove AB
Org.nr: 556746-3715
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring och försäljning av konfektionsvaror, konsumtionsvaror inom främst hemelektronik, drift och underhåll av internetapplikationer och därmed förenlig verksamhet.
CJC Creativity HB
Org.nr: 969727-7656
Utveckling, försäljning och underhåll av personalplanerings- program på internet.
HBet Lahti Svets
Org.nr: 916453-1726
Service och underhåll av industriella silo och kvarnanläggningar samt bilreparationer
Jannes Trädgårdstjänst i Lidköping AB
Org.nr: 556937-9315
Aktiebolagets verksamhet ska innefatta skötsel och underhåll av grönytor, trädgårdstjänster, snöröjning, fastighetsskötsel, städning och anläggningsarbeten.
KinneData AB
Org.nr: 556512-3352
Bolaget skall utföra projektering, försäljning, underhåll av datorer och kommunikationssystem samt konsulttjänster inom IT och därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings El o Tele AB
Org.nr: 556836-2536
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra elinstallationer samt service och underhåll av mindre ventilationsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings Golfklubb AB
Org.nr: 556770-2823
Bolaget ska ansvara för drift och underhåll av golfanläggningar och att sälja nyttjanderätter till golfspelare samt därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings Plåtteknik AB
Org.nr: 556908-3305
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva plåtslageri, smide och underhåll samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
LoVind AB
Org.nr: 556779-0067
Bolaget ska bedriva drift, underhåll samt förvaltning av arrenderade eller ägda vindkraftverk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Peders Skog och Trädgård AB
Org.nr: 556882-6217
Aktiebolaget ska bedriva service, underhåll och försäljning av skogs- och trädgårdsprodukter, försäljning och montering av däck och därmed förenlig verksamhet.
Rycka VA EF
Org.nr: 769623-5238
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna anslutningar till rörledningar för avlopp och fiber. Föreningen svarar för utförande drift och underhåll av an ...
Salstad Mark AB
Org.nr: 556853-6360
Aktiebolaget ska bedriva markanläggning, grävningsarbeten och transport. Fastighetsskötsel, trädgårdsanläggning, såväl nyläggning som underhåll. Borrning och sprängningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Trässbergs Plåtlego AB
Org.nr: 556973-3834
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av metallprodukter till verkstadsindustrin, tillverkning, reparation och underhåll av industriverktyg och maskiner inom verkstadsindustrin, äga och förvalta f ...
Unit Supplier Europe AB
Org.nr: 556663-0405
Bolagets verksamhet skall vara design, produktutveckling, produktionsutveckling och prototypframställning inom nedanstående branscher. Marknadsföring, försäljning, projektledning, utbildning, uthyrning, tillverkning, und ...