Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

C-Sense AB

"Bolaget bedriver utveckling och marknadsföring av smarta sensorsystem med tillhörande integrationsmiljö. Systemen inkluderar elektroniska näsor, övervakningssystem, UAV-burna sensorer med relevanta undersystem. Bolaget skall också bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av system och tjänster för materiell, visuell, och audiovisuell analys för tillämpningar inom jordbruk, djurskötsel, livsmedelsindustri, miljövård, tillverkning, medicin, hälsovård och övriga områden samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska köpa, äga, förvalta och försälja fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård - Livsmedelsindustri - Marknadsföring
Org.nr: 556841-8254
Företagsform: Aktiebolag