Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Täby

Aktiebolaget Bodén & Lindeberg
Org.nr: 556050-3483
Bolaget skall idka handels- och agenturrörelse med livsmedel främst inom kolonialvarubranschen, mala kryddor, paketera kryddor och andra kolonialvaror, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper ävensom i ...
C-Sense AB
Org.nr: 556841-8254
Bolaget bedriver utveckling och marknadsföring av smarta sensorsystem med tillhörande integrationsmiljö. Systemen inkluderar elektroniska näsor, övervakningssystem, UAV-burna sensorer med relevanta undersystem. Bolaget s ...
Cargust AB
Org.nr: 556687-6230
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom e-handel, logistik och idrott, utveckling och försäljning av logistiksystem och webbaserade lösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Ti-Pe Produkter AB
Org.nr: 556224-4102
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning av konfektyrer och sötsaker samt detaljhandel inom livsmedelssektorn, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.