Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Bodén & Lindeberg

"Bolaget skall idka handels- och agenturrörelse med livsmedel främst inom kolonialvarubranschen, mala kryddor, paketera kryddor och andra kolonialvaror, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Livsmedelsindustri - Provisionshandel
Org.nr: 556050-3483
Företagsform: Aktiebolag