Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Täby

08-Pokaler Prishuset Wiel AB
Org.nr: 556514-6056
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av priser, presentartiklar samt gravyrverksamhet, drift av barnomsorgsverksamhet, vikarieservice inom utbildning- och barnomsorg, konsultverksamhet inom marknadsföring o ...
4 Way Consult AB
Org.nr: 556833-6704
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, försäljning, ekonomi, administration, rekrytering och annan rådgivning samt handel med värdepapper och andra finansiella instrument.
5S Konsult AB
Org.nr: 556614-3094
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring, föräljning och management, att äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget idka hand ...
a picaform AB
Org.nr: 556765-1525
Aktiebolaget ska sälja för kunden skräddarsydda konsulttjänster inom sälj, marknadsföring, i huvudsak projektledning samt viss produktion och byggnation av detaljer och utrustning avseende eventuella mäss- och event- mil ...
AB Wicked Wine Sweden
Org.nr: 556633-2333
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning och ekonomi inom mat och organisation av vin, sprit, öl, cider och livsmedelsprodukter ävensom i ...
Accuracy Entreprenad KB
Org.nr: 916601-1677
Entreprenadverksamhet inom bygg. Konsultverksamhet inom bygg och fastigheter. Marknadsföring i flera branscher.
Active8 Communications AB
Org.nr: 556332-6288
Bolaget skall driva konsult- och utbidningsverksamhet inom områdena import- och exportfrågor, organisationfrågor och företagsledning, marknadsföring och försäljning samt ekonomistyrning och redovisning , handel med värde ...
AdcoTech AB
Org.nr: 556636-1332
Bolaget skall marknadsföra och sälja produkter mot verkstadsindustrin inom och utom landet, tillhandahålla konsultativa tjänster inom marknadsföring och säljledning, samt därmed förenlig verksamhet, bolaget har också til ...
Addero AB
Org.nr: 556920-3465
Bolagets verksamhet består i att sälja och tillhandahålla tjänster för marknadsföring på Internet och andra interaktiva media samt därmed förenlig verksamhet.
AddVerdi AB
Org.nr: 556825-1481
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation, marknadsföring och försäljning, telekommunikation, IT, teknik, handel och förvaltning av fastigheter, värdepapper, aktier samt idka därmed förenlig ...
Adhera Consulting AB
Org.nr: 556737-9143
Konsultverksamhet, företrädesvis inom medicinsk forskning, utveckling, utredning och marknadsföring inom friskvård.
ADLER MARKETING HB
Org.nr: 916642-1496
KONSULTVERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING OCH REKLAM, FÖRSÄLJNING AV ANNONSER, TRYCKSAKER, FILM, VIDEO OCH UTSTÄLLNINGAR, ÖVERSÄTTNINGSARBETE SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA FAST EGENDOM.
AdsEasy AB
Org.nr: 556737-1082
Föremålet för bolagets verksamhet är reklam och marknadsföring, utformning av annonser, broschyrer, trycksaker, reklamkampanjer, marknadsföringsplaner, hälso- och friskvård avseende skapande, sammanställande, tillhandahå ...
Affärsresurs i Skandinavien AB
Org.nr: 556992-2726
Tjänster inom företagsledning, försäljning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet
Ahredo Rolf Edman AB
Org.nr: 556501-2282
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, marknadsföring och försäljning samt skall även bedriva försäljning av varor och tjänster inom områdena marknadsföring och informationsteknologi (IT), ...
Aidex AB
Org.nr: 556797-1485
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla och driva E-handelsplattformar på internet. Via dessa kommer handel med friskvårdsprodukter, intimartiklar och miljöprodukter att ske. Bolaget ska bedriva import och export av sa ...
Aktiebolaget ABC Karling Consulting
Org.nr: 556556-2468
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, försäljning, export, import, reparationer av mekaniska konstruktioner och fordonskomponenter samt marknadsföring, konsultverksamhet inom motorsport och racingindustrin och dä ...
Aktiebolaget M. Lilja Mark & Trädgård
Org.nr: 556263-7362
Bolaget skall utföra trädgårdsanläggningar och övriga markarbeten samt försäljning och marknadsföring av sjukvårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom.
Aktiebolaget Parnass Förlag
Org.nr: 556177-4927
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bok- och tidskriftsförlag, handel med grafiska produkter, reklamverksamhet och marknadsföring. Bolaget skall även bedriva fastighetsförvaltning samt leasingverksamh ...
Aktiv Bilfinans i Täby AB
Org.nr: 556703-5968
Uthyrning av bilar och andra fordon som leasingfinansieras. Förmedling av leasingavtal på nya och begagnade bilar. Försäljning av nya och begagnade bilar. Biladministration. Konsultverksamhet inom finans, projektledning ...