Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peber Konsult AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk och ekonomisk konsultverksamhet, förmedling av läkartjänster, bedriva kursverksamhet inom kommunikation,'handledningledarskap samt allmänmedicin och handledning av läkare och ekonomer under utbild ning'fortbildning. Vidare också bedriva produktion av utbildningsmaterial i ljud, bild och skrift, medicinsk och ekonomisk journalistik, fotodokumentation av vetenskapliga kurser, konferenser, resor och kultur. Äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Förmedling - Journalistik - Kommunikation - Konferenser - Konsult - Kurser
Org.nr: 556835-0846
Företagsform: Aktiebolag