Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Halmstad

Carl Persson Fornforskaren AB
Org.nr: 556844-8673
Bolaget ska ägna sig åt konsultverksamhet, pedagogiskt utvecklingsarbete samt journalistik inom främst arkeologi, historia och kulturmiljö samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Sedelius AB
Org.nr: 556699-6459
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av aktier, handel med värdepapper, konsultverksamhet inom affärsutveckling och journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
L&K Läkartjänst & Kommunikation AB
Org.nr: 556836-1447
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk konsultverksamhet, förmedling av läkare och sjukskötersketjänster, bedriva utbildning inom medicin, hälso- och friskvård, kommunikation, ledarskap och handlednin ...
P&L Rysén HB
Org.nr: 969750-5916
Teoretisk och praktisk industriell support och därmed förenlig verksamhet. Behovsanalyser text och bild. Journalistik.
Peber Konsult AB
Org.nr: 556835-0846
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk och ekonomisk konsultverksamhet, förmedling av läkartjänster, bedriva kursverksamhet inom kommunikation,'handledningledarskap samt allmänmedicin och handledning ...
Thorén Information AB
Org.nr: 556705-3102
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva journalistik-, informations- och marknadsföringsverksamhet med inriktning på företag och organisationer inom främst skogsnäringen, samt produktion av tidnings- och informat ...