Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Halmstad

A Name Not Yet Taken AB
Org.nr: 556864-2747
Föremålet för företagets verksamhet är att agera konsult inom redovisning, systemutveckling och programmering samt att utveckla egna produkter inom dessa områden.
3+1 Management AB
Org.nr: 556866-7595
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet såsom konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning, ledningsstöd i företag, etableringsstöd vid företagsetablering samt projektledning.
AB BioCare Nordic
Org.nr: 556734-3784
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och marknadsföring inom miljö- och energiteknik, produktion och försäljning av förnybar energi och försäljning av miljöförbättrande utrustning för luft- och vatt ...
AB Hall HR Partner
Org.nr: 559024-1765
Personalavdelning vid behov.
Abrakatzi AB
Org.nr: 556888-3895
Företaget ska bedriva systemutveckling och konsultverksamhet inom IT och Ekonomi samt äga och förvalta värdepapper.
ACT by heart AB
Org.nr: 559004-7659
Konsultverksamhet inom beteendevetenskap *Organisations- och grupputveckling * Coachning * Karriärrådgivning * Samtalsterapi * Personlig utveckling * Omställning till nytt arbete * Utbildning Konstnärsverksamhet * Produ ...
Adimo Konsult AB
Org.nr: 556753-7567
Aktiebolagets verksamhet ska vara att redovisa och sköta löner och löpande bokföring åt andra företag samt annan administrativ service.
Advanced Technology Investments Scandinavia AB
Org.nr: 556934-1984
Bolaget skall, i allmänna termer, genomföra affärsutveckling inom olika teknikområden. Affärsutveckling omfattar allt från att delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt till samarbete med olika företag för att utv ...
AES Nordic AB
Org.nr: 556691-0104
Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk konsultverksamhet inom inbyggda system, programvara, mekatronik och elektronik och därmed förenlig verksaamhet.
Agrobi Konsult AB
Org.nr: 556943-1959
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva konsultverksamhet inom den agrara näringen, affärsförmedling av agrara produkter samt handel med värdepapper och därmed jämställd verksamhet
Aim Technologies AB
Org.nr: 556587-7239
Föremålet för bolaget är att bedriva utveckling av webbaserade komm unikationstjänster samt kommersialisera dessa. Därutöver ska verksamheten bestå av ekonomisk rågivning, affärsutveckling samt handel med värdepapper.
Aktiebolaget Bengt O Haraldsson
Org.nr: 556533-0627
Bolaget skall utöva konsultverksamhet inom handels- och ekonomi- området, förvärva och förvalta fast och lös egendom, värdepappers förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Halmia 90
Org.nr: 556392-8703
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggteknisk ledning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Imallin
Org.nr: 556908-0517
Bolaget skall utföra tjänster inom marknadsföring, förändringsprocesser och organisationsledning och bedriva därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Aktiebolaget Olsson Consulting
Org.nr: 556968-3534
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälsa, försäljning och marknadsföring
Aktiebolaget Söderbergs Solutions VVS
Org.nr: 559001-6282
Byggnation av VVA system vid renovering, utbyggnad och nybyggen. Viss konsultation inom VVA (Värme Vatten Avlopp)
Alegre AB
Org.nr: 556781-0568
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administrativa tjänster och bokföring, inredningsrådgivning, inrednings- inspicient, catering, handel med och uthyrning av inrednings- artiklar och inspicientutrusning samt ...
Alleric AB
Org.nr: 556936-4440
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet avseende läkemedel och medicinteknik avseende marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och ledarskap samt handel med värdepapper och därmed förenlig ...
Alliot Sweden AB
Org.nr: 559029-2362
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning. Företaget skall förutom konsultverksamhet bedriva design, tillverkning samt försäljning av inredningsprodukter och m ...
ALM Consult HB
Org.nr: 969611-6871
Konsulterande verksamhet avseende arkitektur, samhällsplanering och byggande, information, utbildning, förvaltning, skriv- och sekreterarservice samt handel och därmed förenlig verksamhet inom nämnda verksamhetsområden.