Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Il Mio Solution i Poggion 39 AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva IT (utveckling, utbildning och underhåll av web, nätverk, uppbyggnad av IT- tekniska lösningar) Utveckling och försäljning av hälsoprodukter, kemitekniska produkter, Uppfinningar och utveckling av tekniska lösningar konstruktioner utbildningar inom EL, bygg, VVS, ventilation, mekanik. Köp, förvaltning och försäljning av fastigheter och konst, värdepapper, marknadsföring och reklam. Byggnads och anläggningsarbeten och utbildning och konsultation inom vård och omsorg av barn samt härvid förenliga verksamheter."
Org.nr: 556828-2981
Företagsform: Aktiebolag