Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Skärholmen

Capituz AB
Org.nr: 556742-3156
Uppfinningar och utveckling av tekniska' lösningar' konstruk- tioner' utbildningar inom bygg, vvs, ventilation, mekanik, markarbeten, IT, el, datorer, mjukvara, media, web samt därmed förenliga verksamheter.
Fläktsystem Stockholm AB
Org.nr: 556424-3060
Bolaget ska bedriva rörelse genom tillverkning,montering och försäljning inom plåtslageri och ventilation ävensom bedriva byggnadsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
HNY Teknik AB
Org.nr: 559018-7281
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationssamordning inom 'eltele, VVS och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Il Mio Solution i Poggion 39 AB
Org.nr: 556828-2981
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva IT (utveckling, utbildning och underhåll av web, nätverk, uppbyggnad av IT- tekniska lösningar) Utveckling och försäljning av hälsoprodukter, kemitekniska produkter, Uppfinni ...
ilj import & export AB
Org.nr: 556814-7317
Främja kulturellt och affärsmässigt utbyte mellan Sverige och övriga världen ävensom import och export samt handel med drycker, fordon, kläder, byggnadsmaterial samt utbildnings- verksamhet i instabila system och därmed ...
Ventilux AB
Org.nr: 556988-2870
Ventilation VVS-isolering Byggverksamhet