Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Skärholmen

AMY Trädgård & Mark AB
Org.nr: 556975-5175
Bolaget ska utföra skötsel och underhåll av grönytor samt idka därmed förenlig verksamhet.
CR Swed Service AB
Org.nr: 556843-1588
Bolaget ska bedriva dels resebyråverksamhet, dels under- entreprenör inom bygg- och fastighetssektorn, gällande el-, IT- larm- och kyl- och belusningsteknik, dels service och underhåll inom dessa områden, dels handel med ...
Ekonomiska Föreningen Bredsätra
Org.nr: 702002-6956
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta tomträtterna till tomterna nr 2 och 91 i kv Bredsätra, nr 3 i kv Långsätra, nr 2 i kv Finnsätra och nr 2 i kv Brosätra, allt i stadsdelen Sätra i Stockholms ...
Ekonomiska föreningen Norrholmen
Org.nr: 702002-8069
Att förvärva och förvalta tomträtten till tomten nr 1 i kvarteret Norrholmen inom stadsdelen Vårberg i Stockholms stad samt underhålla därtill enligt lag hörande anläggningar, att ansvara för distribution av kallvatten s ...
Ekonomiska Föreningen Orrsätra
Org.nr: 702002-7632
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, förvalta och underhålla tomträtten till tomten nummer 2 i kvarteret Orrsätra i stadsdelen Sätra i Stockholm stad med anläggning ...
Ekonomiska Föreningen Örnsätra
Org.nr: 702002-7079
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och för medlemmarnas räkning bevaka frågor som kan påverka den gemensamma boendemiljön. Föreningen ska förvärva, förvalta och underhålla tomträtterna n ...
Il Mio Solution i Poggion 39 AB
Org.nr: 556828-2981
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva IT (utveckling, utbildning och underhåll av web, nätverk, uppbyggnad av IT- tekniska lösningar) Utveckling och försäljning av hälsoprodukter, kemitekniska produkter, Uppfinni ...
KAWE AB
Org.nr: 556858-0236
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och grafisk design och därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva IT Data'support, dataservice och därmed förenlig verksamhet. Samt försäljning av datorer, datorprodukter ...
Klåp AB
Org.nr: 556360-3876
Bolaget ska bedriva försäljning, uthyrning, reparationer, underhåll och installation av film-, radio- och tv-utrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Modern Service i Sverige HB
Org.nr: 969756-1844
Bolagets verksamhet är uthyrning'bemanning inom städ och underhåll, uthyrning av företagsbilar.
PIK AB
Org.nr: 556417-8829
Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade bilar, försäljning av reservdelar och tillbehör, utföra service och underhåll av bilar, konsultationsverksamhet inom branschen, samt idka annan därmed förenlig verks ...
Pol Teknik Nord i Stockholm AB
Org.nr: 556362-6067
Bolaget skall utföra reparation, underhåll, installation, försäljning och uthyrning av film-, radio- och TV-utrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rena Lotus HBet
Org.nr: 969769-5469
Företaget ska bedriva städ, service, underhåll och el arbete.
Sanilux HB
Org.nr: 969755-1654
Lokalvård. Fönsterputs. Underhåll av lokaler, byta lampor och säkringar.
Sumplåda Media HB
Org.nr: 969772-6652
Webbyrå som designar och utvecklar webbsidor och webbutiker åt små och medelstora företag. Företaget erbjuder även fotografirelaterade tjänster såsom produkt- och porträttfoto och grafisk profil. Utbildning kring och und ...
Söder Miljö & Underhåll AB
Org.nr: 556983-9987
Bolagets verksamhet ska bestå av markskötsel och trädgårdsarbete samt därmed förenlig verksamhet.