Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trygghetspartner Sverige AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att utbilda företags personal inom brandskydd, heta arbeten och första hjälpen, konsultation, service- och underhållsarbeten för brand samt produktförsäljning inom området. Bolaget kommer även bedriva verksamhet inom verkstadsarbeten, takarbeten (snöröjning), byggtjänster, ban- och vägarbeten och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Snöröjning - Takarbeten
Org.nr: 556827-7312
Företagsform: Aktiebolag