Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöröjning i Norrköping

Bråvikens Utemiljö AB
Org.nr: 556714-7961
Bolaget ska bedriva grönyteskötsel, gräsklippning, snöröjning, anläggningsarbeten inom utemiljö, markarbeten på vägar , samt offentliga platser och därmed förenlig verksamhet.
Gårdmans Transport i Norrköping AB
Org.nr: 556790-3835
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transport- verksamhet, snöröjning, vägsaltning samt andra former av vägunderhåll och därmed förenlig verksamhet.
HP:s Fastighetsservice HB
Org.nr: 969629-9719
Fastighet och trädgårdsskötsel, snöröjning, entreprenad och konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
N.H Hjerpes Maskincentra AB
Org.nr: 556467-7556
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, arbeten utförda med väghyvlar, snöröjning och andra former av vägunderhåll. Bolaget skall också bedriva köp ooch försäljning av väghyvlar med tillhörande utrustning, ävensom idk ...
RS Agrotec AB
Org.nr: 556705-5974
Bolaget ska bedriva lantbruk, uthyrning av entreprenadmaskiner, entreprenadverksamhet inom jordbruksområdet, snöröjning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Trygghetspartner Sverige AB
Org.nr: 556827-7312
Föremålet för bolagets verksamhet är att utbilda företags personal inom brandskydd, heta arbeten och första hjälpen, konsultation, service- och underhållsarbeten för brand samt produktförsäljning inom området. Bolaget ko ...