Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Norrköping

Brandskyddspartner i Norrköping AB
Org.nr: 556759-5888
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förebyggande brandskydd, utbildning inom brandskydd och livräddning, försäljning av brandskyddsprodukter och livräddningsredskap, larm underhåll och service av brandskydds ...
Energihuset Försäljnings Aktiebolaget Hardy Hollingworth
Org.nr: 556214-5655
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av värme- anläggningar på land och till havs, tillverkning och försäljning av brandskydd och brandskyddsmedel, försäljning av säkerhets- system. Utföra exponering samt u ...
Svenska Säljteamet Brandgruppen HB
Org.nr: 969704-3942
Handel med brandskydd och därmed förenlig verksamhet, försäljning till företag och privatpersoner.
Trygghetspartner Sverige AB
Org.nr: 556827-7312
Föremålet för bolagets verksamhet är att utbilda företags personal inom brandskydd, heta arbeten och första hjälpen, konsultation, service- och underhållsarbeten för brand samt produktförsäljning inom området. Bolaget ko ...