Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

RTFL Care AB

"Bolaget ska bedriva sociala insatser för personer med funktionshinder, personlig assistans, daglig verksamhet, avlösarservice och hemtjänst. Bolaget skall även driva boende för ovan nämnda sektorer."
Finns i branscher på Wedoo: Daglig verksamhet - Konsult - Personlig assistans
Org.nr: 556824-9915
Företagsform: Aktiebolag