Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Skärholmen

RTFL Care AB
Org.nr: 556824-9915
Bolaget ska bedriva sociala insatser för personer med funktionshinder, personlig assistans, daglig verksamhet, avlösarservice och hemtjänst. Bolaget skall även driva boende för ovan nämnda sektorer.