Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Skärholmen

01 Specialutbildade ledsagare i Norrort, Västerort och Söderort KB
Org.nr: 969774-6213
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva personlig assistans, hemtjänst, ledsagarservice samt övriga sociala insatser samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
A Domicil Hemtjänst AB
Org.nr: 556948-2507
Aktiebolaget ska bedriva Hemtjänst, Personlig assistans, Ledsagning, Avlösning, Hushållsnära tjänster, Kontaktperson, Demensboende, Trygghetsboende, Äldreboende, Gruppboende, Servicehus, Dagverksamhet för äldre. I vissa ...
AB MTG-Humanus Bemanning
Org.nr: 556939-3399
Bolagets verksamhet skall bestå av bemanning inom hemtjänst, personlig assistans samt därmed förenlig verksamhet.
Casabella KB
Org.nr: 969678-7895
Lokalvård (städning) och byggarbete. Import av golv och kakel. Export av maskiner såsom lyftmaskiner (truck), byggverktyg och bilar. Hemtjänst och personlig assistans. Vård och omsorg.
HASNA SERVICE AB
Org.nr: 556886-9530
Bolaget skall bedriva personlig assistans inom hemsjukvården för personer med handikapp samt åldersrelaterade sjukdomsförändringar och därmed förenlig verksamhet, samt import och export av inredningar och interiörer,matp ...
ilj import & export AB
Org.nr: 556814-7317
Främja kulturellt och affärsmässigt utbyte mellan Sverige och övriga världen ävensom import och export samt handel med drycker, fordon, kläder, byggnadsmaterial samt utbildnings- verksamhet i instabila system och därmed ...
REHA Personlig Assistans AB
Org.nr: 556799-1244
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom området personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar jämte därmed förenlig verksamhet.
RTFL Care AB
Org.nr: 556824-9915
Bolaget ska bedriva sociala insatser för personer med funktionshinder, personlig assistans, daglig verksamhet, avlösarservice och hemtjänst. Bolaget skall även driva boende för ovan nämnda sektorer.
Viola Omsorg AB
Org.nr: 556980-0088
Bedriva hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans.
Vårbergsstrand Personlig Assistans AB
Org.nr: 556968-2189
Aktiebolaget ska anordna personlig assistans-tjänster enligt LSS åt sina kunder och erbjuda konsulttjänster kring personlig assistans.