Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Framtiden & Du AB

"Aktiebolaget ska bedriva utbildning för utlandsfödda, tysta rum för läxläsning, föräldrar- utbildning, anhörighets- och behörighetsutbildning inom vården, utbildning i svenska språket, utbildning och informationskurser för anpassning till svenska samhället, utbildning för arbetssökande, viss ekonomisk utbildning och budgettänkande, utbildning i hälsa och motion, coaching- och rådgivning till utlandsfödda och därmed förenlig verksamhet. Starta och driva Halalstyckeri och därmed förenlig verksamhet. Arrangera kurser och driva IT-verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Arrangera uppstart av Islamisk bankverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bygga, förvalta och äga fastigheter och därmed förenlig verksamhet, Bolaget skall utveckla turistnäring genom byggande av timmerhus, hotell och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillverka och förädla äkta virke till exklusiva golv och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Coaching - Fastigheter - Golv - Kurser - Läxläsning - Rådgivning
Org.nr: 556819-2636
Företagsform: Aktiebolag