Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Frontbyggen i Göteborg AB

"Bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsarbeten, främst med inriktning mot fasad och balkongarbeten, betongstomsmontage, sågning och borrning i betong samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Fastigheter
Org.nr: 556815-1921
Företagsform: Aktiebolag