Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Mölndal

Ajour Trading Sweden AB
Org.nr: 556711-3310
Bolaget ska sälja och distribuera kemikalier och städredskap, utföra underhåll, nyläggning och renovering av golv och trappor, försäljning av maskiner och tillbehör för betong-, sten-, trä- och textilgolv, samt därmed fö ...
betonghål 1 i göteborg AB
Org.nr: 559015-0958
Aktiebolaget ska bedriva håltagning i betong, tegel, granit samt rivning och därmed förenlig verksamhet.
Frontbyggen i Göteborg AB
Org.nr: 556815-1921
Bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsarbeten, främst med inriktning mot fasad och balkongarbeten, betongstomsmontage, sågning och borrning i betong samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och där ...
Högsbo Plattsättning Service AB
Org.nr: 556623-9306
Bolaget skall utföra plattsättnings-, betong-, spackel- och fasadentreprenader och övrig byggverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
P-A Betong & Entreprenad AB
Org.nr: 556816-4130
Föremålet för bolagets verksamhet är utförande utav anläggnings- arbeten med huvudinriktning mot betong och därmed förenlig verksamhet.
Tuve Betongbyggen AB
Org.nr: 556649-6898
Bolagets verksamhet är att utföra betong- och grundläggningsarbeten samt därmed förenlig byggnadsverksamhet, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.