Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Mölndal

AB Kommandoran
Org.nr: 556691-4536
Bolaget ska bedriva handel samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. Bedriva konsultverksamhet inom försäljning, företagsverksamhet, management, projektledning och styrelsearbete samt idka därmed förenlig verksamh ...
AB Tränset
Org.nr: 556742-0301
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Vojlocken
Org.nr: 556742-0335
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ackert Fastigheter AB
Org.nr: 556802-4581
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva reklam- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ad Infinitum i Stenungsund AB
Org.nr: 556780-2714
Bolaget ska bedriva grundskola, särskola, gymnasial och postgymnasial utbildning i friskoleform. Bolaget ska dessutom äga och förvalta fastigheter, aktier och båtar samt därmed förenlig verksamhet.
ADHERE to LIFE AB
Org.nr: 556848-1922
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, utbildning, entreprenader, konsultverksamhet och rekrytering inom vårdsektorn främst psykiatri samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier, an ...
Affärsfastigheter i Mölndal AB
Org.nr: 556606-0249
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mölndals kommun förvärva, bebygga, äga, förvalta och avvyttra fastigheter med bostäder, lokaler eller obebyggda och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets s ...
Agnsjödal Gård AB
Org.nr: 556426-7739
Bolaget skall bedriva uthyrning av hästboxar, konsultverksamhet inom byggverksamhet, fastigheter och entreprenad, fastighetsförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kraftbolaget
Org.nr: 556460-5136
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam samt dataäga, försälja möbler och inredningar, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning och leasing av maskiner och inventarier inom byg ...
Aktiebolaget Sönnergrens Verkstäder
Org.nr: 556026-9150
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstads- och handelsrörelse, äga och förvalta fastigheter, samt bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Albern AB
Org.nr: 556976-8046
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning samt förvaltning av fastigheter, värdepapper och andra finansiella instrument jämte därmed förenlig verksamhet.
Alfhöjdens Snickeri AB
Org.nr: 556924-8304
Bolaget ska bedriva uppförande och reparation av byggnader, ägande och förvaltning av fastigheter, tillverkning av och handel med byggmaterial, fastighetsskötsel.
ALLISO AB
Org.nr: 556879-9042
Utföra teknisk isolering, byggverksamhet samt handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper.
Allkontor i Göteborg AB
Org.nr: 556327-3605
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsinredningar, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva ekonomiadministration samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Allkontor R Pehrsson AB
Org.nr: 556193-4281
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsinredning, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier, köpa och sälja fastigheter och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Anders Konsult AB
Org.nr: 556945-2500
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarutveckling, organisationsutveckling, affärsutveckling och styrelsearbete samt köpa, förvalta och hyra ut fastigheter.
ANF Invest AB
Org.nr: 556573-5023
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
ANF Tech Holding AB
Org.nr: 556492-5161
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstads- och handelsrörelse, äga och förvalta fastigheter, samt bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Annonsbolaget i Göteborg AB
Org.nr: 556756-9297
Bolaget ska bedriva försäljning av annonsutrymme, konsult- verksamhet inom reklam och media, förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AR Boparkering AB
Org.nr: 556800-1787
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och andelar i fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet.