Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gerox AB (publ)

"Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och installation av värmepumpar, energianläggningar och andra energirelaterade produkter samt utföra tjänster relaterade till värmepumpar och energianläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även försälja och installera produkter hänförliga till driftsövervakning av värmepumpar och energianläggningar samt utföra tjänster hänförliga till driftsövervakning av maskiner och anläggningar. Vidare ska bolaget utföra konsulttjänster inom energisektorn och arbeta med utbildning inom energiområdet. Bolaget ska även försälja energi till fastighetsägare samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Konsulttjänster - Marknadsföring - Värmepumpar
Org.nr: 556814-4991
Företagsform: Aktiebolag