Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Norrköping

Energicenter i Öst AB
Org.nr: 556747-6444
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar, bedriva försäljning och installation av värmepumpar och andra energirelaterande produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gerox AB (publ)
Org.nr: 556814-4991
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och installation av värmepumpar, energianläggningar och andra energirelaterade produkter samt utföra tjänster relaterade till värmepumpar och energianläggningar samt idka d ...
Månsson Rör & Värmepumpar AB
Org.nr: 556861-7756
Bolaget ska mot fastighetsmarknaden, bedriva entreprenadverksamhet, försäljning, montering, handel, drifts- och skötseluppdrag avseende teknisk infrastruktur i byggnader företrädesvis inom energiområdet och därmed förenl ...
Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB
Org.nr: 556271-0615
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och installation av värmepumpar och andra energirelaterade produkter, bedriva service och entreprenadarbeten inom VVS-produkter, utföra tjänster inom energibes ...
Rör & Industriteknik på Hanholmen AB
Org.nr: 556300-5924
Aktiebolaget ska bedriva handel med värmepumpar, vvs-artiklar, utföra vvs-arbeten, brunnsborrning, montering, service och reparationsarbeten vid bensin- & oljeanläggningar, installationer inom processindustrin samt konsu ...
Styrstad Rör AB
Org.nr: 556523-3367
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra rör- och VVS- installationer, bedriva byggverksamhet, murartjänster, målartjänster och plattsättning samt försäljning- och montering av värmepumpar, badrumsinredning och by ...