Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Repco AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling, interim management och handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556814-2078
Företagsform: Aktiebolag