Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Malmö

Additude Excellence AB
Org.nr: 556972-9592
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet och datakonsultverksamhet, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling samt uthyrning av personal. Investeringar i olika projekt och verksamheter, kapital ...
Additude Öresund AB
Org.nr: 556806-8489
Bolaget skall bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling teknisk konsultverksamhet samt datakonsultverksamhet. Investeringar i olika projekt och verksamhe ...
Adgård Management AB
Org.nr: 556794-0241
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena organisations- och verksamhetsutveckling, förändringsarbete, ledarskap och kvalitetsarbete, samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verks ...
AB Fågelviken Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556681-1187
Bolaget ska syssla med konsultation inom organisationsutveckling och verksamhetsutveckling samt vara en mötesplats för kreativt tänkande och reflektion. Vidare skall bolaget gynna nätverksskapande och erfarenhetsutbyte b ...
Aktiv Kommunikation Öresund AB
Org.nr: 556682-7712
Bolaget skall idka strategisk rådgivning och operativt agera i strategisk kommunikation, PR- och massmedierelationer, opinionsbildning, finansiell kommunikation, redaktionellt arbete och effektiv process-, affärs- och ve ...
Annika Isacsson AB
Org.nr: 556833-5334
Bolaget ska driva utvecklingsorienterade tjänster inom ledarskap, coaching, kommunikation och verksamhetsutveckling, äga och utveckla rörelsedrivande företag samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig ...
Argentum Fox - Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559015-3101
Företaget kommer bedriva konsultverksamhet i form av styrelsearbete, interim chefsuthyrning och bedriva projektverksamhet inom verksamhetsutveckling.
Arkatay Consulting AB
Org.nr: 556717-0542
Bolaget ska sälja utbildningar och konsulttjänster inom projektledning och verksamhetsutveckling.
Besikta Förvaltning AB (publ)
Org.nr: 556848-9404
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling inom bilbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Brunelli Management AB
Org.nr: 556671-9935
Aktiebolaget ska bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom affärsutveckling och verksamhetsutveckling, investeringar i olika projekt och verksamheter samt kapitalplacering och liknande verksamhet.
Cordatum & Co AB
Org.nr: 556940-5433
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena managementkonsulting (specifikt inom områden som verksamhetsutveckling, strategi och strategisk planering, ledningssystem, ledningsutveckling marknadsföring och försäljning) ...
Crore Consulting AB
Org.nr: 556969-6726
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom ekonomistyrning, redovisning och verksamhetsutveckling.
do-be consulting syd AB
Org.nr: 556898-9726
Tjänster inom verksamhetsutveckling i den privata och offentliga sektorn såsom strategi- och strukturutveckling, förändringsledning och processförändringar, besluts- och beställarstöd, projekt- och programledning, genoml ...
Egaleco HB
Org.nr: 969767-3664
Företaget ska bedriva handel med tjänster i form av konsultverksamhet inom området kompetens- och verksamhetsutveckling i mänskliga rättigheter såsom utbildningar, föreläsningar, processtöd och verksamhetsanalys. Vi komm ...
Ekonomerna Holding Sverige AB
Org.nr: 556558-9354
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och uthyrning av personal, inom kompetensområdena ekonomistyrning, informatik och verksamhetsutveckling samt marknadsföring och försäljning av utbildningar och konferensarrangemang ...
Emptiro AB
Org.nr: 556885-0001
Aktiebolaget ska bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling, investeringsverksamhet i olika projekt och verksamheter samt kapitalplacering och därmed före ...
Emptiro Infrastruktur AB
Org.nr: 556918-3774
Aktiebolaget ska bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling, investeringsverksamhet i olika projekt och verksamheter samt kapitalplacering och därmed före ...
Emptiro Personal AB
Org.nr: 556886-9647
Aktiebolaget ska bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling, investeringsverksamhet i olika projekt och verksamheter samt kapitalplacering och därmed före ...
EVRY Malmö AB
Org.nr: 556534-2812
Föremålet för bolagets verksamhet är att i kombination av kunskap och erfarenhet i teknik och affärs- och verksamhets- förbättring göra IT till en lönsam investering, samt försäljning, installationer, drift, support, och ...
Gade Holding AB
Org.nr: 556859-5440
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i syfte att hjälpa andra företag med sin affärs- och eller verksamhetsutveckling. Därtill även äga och förvalta fast och lös egendom, såsom värdepapper och fastigheter samt samt därm ...