Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gårdskarlen i Roslagen AB

"Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster så som skötsel av grönytor och utemiljö, fastighetsskötsel med inriktning på fasad, tak och grund. Utföra bygg mark- och schaktningsarbeten så som altaner och bryggor, snöröjning samt idka därmed förenlig verksamhet. Handel'uthyrning samt reparation'service och försäljning av maskiner och fordon, husbilar, båtar, husvagnar, skotrar, energiprodukter, såsom solfångare och liknande."
Org.nr: 556811-5629
Företagsform: Aktiebolag