Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Åkersberga

3BAS AB
Org.nr: 556856-2457
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet, projektledning, mark och anläggningsarbeten handel med entrepenadmaskiner, bygg och ombyggnationer inom fastighetsbranschen samt äga och förvalta fastigheter samt idka därmed f ...
AB Seniorentreprenörerna
Org.nr: 556722-7904
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, fastighets- förvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Acissej AB
Org.nr: 556970-3639
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, administration, projektledning, fartygscharter, bygg, event och 'turismfriluftsliv. Bolaget ska också bedriva handel inom nämnda verksamheter. Handel och förvaltning ...
Adlatus Konsult AB
Org.nr: 556349-7618
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom bygg- och markentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Adler Management AB
Org.nr: 556891-6125
Bolaget ska bedriva projektutveckling och projektledning inom områdena husbyggnad, infrastruktur samt underhåll av objekt inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
Advena Bygg AB
Org.nr: 556709-1797
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom byggmarknad, uthyrningsverksamhet av byggmaskiner, tjänster inom bygg, el och vvs. Bolaget skall bedriva byggverksamhet och försäljning av byggprodukter, ledars ...
Aeroconsult Viken AB
Org.nr: 556986-9273
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom flygbranschen såsom flygbesättning, instruktörs- samt lärartjänster. Vidare ska bolaget bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt trädgårds- skötsel, dykuppdrag, sjötransport ...
Agapama AB
Org.nr: 556882-3230
Bolaget skall vara verksamht inom byggverksamhet, renovering av hus omfattande snickeri, måleri och köksrenovering, städservice och handel med byggmaterial.
AKD Bygg & Kakel AB
Org.nr: 556762-4118
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva nybyggnationer, renoveringar, tillbyggnader, ombyggnader, plattsättning samt badrumsrenoveringar samt även idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även ...
Aktiebolaget VA- och Markkonsult Hymnelius
Org.nr: 556416-8465
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet huvudsakligen inom VA- och markområdet samt bedriva entreprenadbesiktning i anslutning därtill. Vidare skall bolaget bedriva byggnadsverksamhet och handel med konst ...
Allbygg i Åkersberga AB
Org.nr: 556248-3486
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsverksamhet, köp och försäljning av kök och snickerier, datakonsultverksamhet, program- och systemutveckling, köp och försäljning av fast och lös egendom såsom värdepapper och ...
Allector Innovation AB
Org.nr: 556765-0337
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och distribution av antenn- och telecomprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Allservice 4 U 2 Stockholm AB
Org.nr: 556883-3296
Bolaget ska bedriva konsult- och uthyrningsverksamhet inom administration, redovisning och finansiering, bemanning och entreprenadtjänster inom bygg-, städ- och transportsektorn, äga och förvalta lös och fast egendom sam ...
Anders Lindström Bygg AB
Org.nr: 556952-4985
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Angelryd Byggkonsult AB
Org.nr: 556886-3996
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och konsultverksamhet för bygg-, projekt- och projektledning och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
AP Bygg AB
Org.nr: 556287-0344
Bolaget skall utföra fasadrenoveringar och övriga byggnadsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aristol Konsult AB
Org.nr: 559033-3166
Aktiebolaget ska bedriva el, bygg och städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva projektledning inom bygg, förmedling och utförande av hantverkstjänster samt städtjänster, export och import av by ...
Ausra Bygg AB
Org.nr: 559022-9752
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AUXEL AB
Org.nr: 556952-5578
Aktiebolagets verksamhet är att projektera, installera och reparera elektriska anläggningar, samt byggverksamhet, städ- och flyttverksamhet, export och import och försäljning inom Sverige av bygg- och elprodukter (belysn ...
AV TECH LINDBERG HB
Org.nr: 916626-4482
UTBILDNING AV FLYGANDE OCH FLYGTEKNISK PERSONAL, FRAMTAGNING, UTVECKLING OCH ÖVERSÄTTNING AV UTBILDNINGSMATERIAL, IMPORT OCH EXPORT AV FLYGMATERIAL SAMT KONSULTVERKSAMHET INOM *FORTS*