Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bryggor i Åkersberga

A G Skärgårdsbryggor AB
Org.nr: 556387-4030
Bolaget skall bedriva byggnation och anläggning av bryggor samt byggentreprenad och idka annan därmed förenlig verksamhet.
Gårdskarlen i Roslagen AB
Org.nr: 556811-5629
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster så som skötsel av grönytor och utemiljö, fastighetsskötsel med inriktning på fasad, tak och grund. Utföra bygg mark- och schaktningsarbeten så som altaner och bryggor, snöröjning ...