Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Team Contest Sweden AB

"Bolaget ska bedriva stöd till elitidrottare genom att erbjuda dem träningsprogram, mentorskap, coachning och rådgivning samt även bistå dem med PR och marknadsföring. Bolaget ska även arrangera olika typer av event knutna till dessa elitidrottare samt arr- angera resor till läger och tävlingar. Bolaget kommer även stödja idrottsföreningar genom att driva och leda olika typer av ut- vecklingsprojekt och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Läger - Marknadsföring - Rådgivning
Org.nr: 556808-4080
Företagsform: Aktiebolag