Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

OVAB Optimal Ventilation AB

"Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt bedriva fastighetsservice och underhållsverksamhet, bolaget skall även bedriva konsultativ verksamhet inom nämnda verksamhetssområden samt uthyrning av maskiner tillhörande i huvudsak nämnda områden, vidare skall boalget äga och förvalta företrädesvis fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 556806-1310
Företagsform: Aktiebolag