Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Östersund

Arcovent international AB
Org.nr: 556686-8146
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och handel av styrutrustning till ventilation, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bohlins Isolering AB
Org.nr: 556912-6518
Bolaget ska bedriva isoleringsarbeten inom rör och ventilation, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Carlcan AB
Org.nr: 556809-4535
Bolaget ska bedriva hantverksfirma inom i huvudsak områdena snickeri, elinstallationer, vvs och ventilation samt reparation- och servicearbeten inom exempelvis fastighetsförvaltning och verkstad.
Ing.firma Ulf Barck AB
Org.nr: 556852-0356
Aktiebolaget ska bedriva 'installationssamordningprovningarför installationer i fastigheter gällande värme, ventilation och el. 'Projektledningbesiktning för installationer gällande värme, ventilation och elutrustningar ...
MRJ Ventilation AB
Org.nr: 556672-1154
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster inom ventilationsbranschen, ägande och förvaltning av fastighet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
OVAB Optimal Ventilation AB
Org.nr: 556806-1310
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt bedriva fastighetsservice och underhållsverksamhet, bolaget skall även bedriva konsultativ verk ...
Teknisk Klimatservice Norr AB
Org.nr: 556246-6259
Bolaget skall utföra service, underhåll samt installationer inom områdena: ventilation, värme, kyla, el, projektering, styr och regler, energibesparing, OVK-besiktningar enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll.
VVS-firma Agne Eriksson AB
Org.nr: 556359-2814
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom värme, vatten och ventilation och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Östersunds Rörisolering AB
Org.nr: 556588-9721
Bolaget skall bedriva isoleringsarbeten inom rör och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.