Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnviks Gräv & Allservice AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet inom avlopp och infiltration, schaktning för låg- och högspänning, dränering och grundisolering, tomtplanering och grunder, dikesschaktning, sopning vägar, snöröjning, stenspräckning, dikesröjning, sladdning av vägar, trädgårdsservice, plattsättning och stenmurar, schaktning på skärgårdsöar, parkförvaltning, schaktning för fiberkabel, försäljning av motorfordon, rivningsarbeten, materialtransport med båt, uthyrning av entreprenadmaskiner, verkstadsarbete, båtservice, svetsnings- arbete, transport motorfordon, försäljning reservdelar, fastighetsskötsel och sprängning."
Org.nr: 556801-7288
Företagsform: Aktiebolag