Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtservice i Djurhamn

Barnviks Gräv & Allservice AB
Org.nr: 556801-7288
Bolaget ska bedriva verksamhet inom avlopp och infiltration, schaktning för låg- och högspänning, dränering och grundisolering, tomtplanering och grunder, dikesschaktning, sopning vägar, snöröjning, stenspräckning, dikes ...
Djurö Båtvarv AB
Org.nr: 556134-3103
Bolaget skall tillhandahålla båtservice samt idka handel med båtar och båttillbehör och därmed förenlig verksamhet.