Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dränering i Djurhamn

Barnviks Gräv & Allservice AB
Org.nr: 556801-7288
Bolaget ska bedriva verksamhet inom avlopp och infiltration, schaktning för låg- och högspänning, dränering och grundisolering, tomtplanering och grunder, dikesschaktning, sopning vägar, snöröjning, stenspräckning, dikes ...