Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Edasi AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom spannmåls-, livsmedels- och fastighetsområdet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Juridik
Org.nr: 556800-0888
Företagsform: Aktiebolag