Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mail Partner Scandinavia AB

"Bolaget ska marknadsföra produkter inom direkt marknadsföring, främst avseende tryckning och adressering av komponenter ingående i adresserade utskick såsom brev, kuvert, broschyrer och foldrar. Bolaget ska även utföra reparations- och underhållarbete i fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Adressering - Broschyrer - Fastigheter - Marknadsföring - Reklambyråer
Org.nr: 556760-1611
Företagsform: Aktiebolag